شخصیت محبوب شما؟؟
(3.527%) 89
باربارین (barbarian)
(6.302%) 159
آرچر(archer)
(2.100%) 53
دیو(goblin)
(4.835%) 122
غول(giant)
(0.713%) 18
دیوار شکن(wall breaker)
(3.527%) 89
بالون جنگی(balloon)
(15.14%) 382
جادوگر(wizard)
(1.545%) 39
فرشته التیام دهنده(healer)
(12.80%) 323
اژدها(dragon)
(12.48%) 315
ربات پکا(P.E.K.A)
(5.390%) 136
زن ساحره(witch)
(11.93%) 301
گراز سوار(hog rider)
(8.917%) 225
والکایر(valkyrie)
(6.738%) 170
غول سنگی(golem)
(4.042%) 102
گدازه شکاری(Lava Hound)

تعداد شرکت کنندگان : 2523