پکا

پکا

اطلاعات کامل درباره پکا,آشنایی کامل با ربات پکا,آشنایی با سربازان کلش آف کلنز,ربات کلش آف کلنز,پکا,PEKA,بست کلش,مرجه آموزش کلش آف کلنز,
هدف ترجیهینوع حملهفضازمان ساختسرعت حرکتسرعت حملهلول باراکسرنج — زمینی ۲۵ ۴۵ دقیقه ۱۶ ۲٫۵ ثانیه ۱۰ ۰٫۸ لولآسیب در هر ثانیهآسیب در هر حملهسلامتیهزینه ی ساخت هزینه ی ارتقا لول آزمایشگاهزمان ارتقا ۱ ۲۴۰ ۶۰۰ ۲,۸۰۰ ۲۸,۰۰۰ — — — ۲ ۲۷۰ ۶۷۵ ۳,۱۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۰ روز ۳ ۳۰۰ ۷۵۰ ۳,۵۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۲ روز ۴ ۳۴۰ ۸۵۰ ۴,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۴ روز ۵ ۳۸۰ ۹۵۰ ۴,۵۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۴ روز
©||کلش اف کلنز||©
سفارش تبلیغ
منو کاربری